• *

De Aakvlaai

De Aakvlaai is een 150 hectare groot watersportgebied aan de zuidoostkant van de Biesbosch. In 1999 is begonnen met de aanleg. Tezamen met ‘Ruimte voor de rivierprojecten’ is het gebied aangelegd ter compensatie voor het afsluiten van vaargebieden in natuurkernen van de Biesbosch. 

 

Inmiddels heeft het gebied zich ontwikkeld tot een ‘Biesbosch in het klein’. Binnen het omdijkte gebied zijn een aantal eilanden gerealiseerd. Tussen deze vrij toegankelijke eilanden door stromen smalle kreken en brede geulen met mooie doorkijkjes. De oevers bestaan uit zandstrandjes en picknickweitjes. Voor de pleziervaart zijn er speciale aanlegsteigers geplaatst. Hiermee is het een comfortabel gebied voor de watersporter geworden. 

 

Overnachten mag, maar dan alleen aan boord van een schip. Een kampvuur is niet toegestaan, maar de barbecue kan zonder problemen worden aangestoken. De gemiddelde doorvaarhoogte van de hoogspanningsmast is 12 meter. Voor zeiljachten is er een peilschaal geplaatst. De maximumsnelheid vaarsnelheid is er 6 kilometer per uur en de diepte in de kreken is ongeveer 2,5 meter. 

 

Biotoop
Naast het onvermijdelijke water (ook een biotoop) is de onstuiminge groei van bomen en planten op de eilandjes en aan de dijken interessant. Direct na de aanleg begonnen de wilgen aan hun onstuitbare opmars. Inmiddels begint het aardig op een wilgenvloedbos in zijn eerste stadium te lijken. Uiteindelijk zal het gebied sterk gaan lijken op wat je verder in de Biesbosch aantreft. Ruige vloedbossen met riet en ruigte vegetatie. Het enige verschil is dat Staatsbosbeheer hier en daar de oevers zal bijhouden zodat ze gemakkelijk bereikbaar blijven voor de (water)recreanten. 

 

Flora & Fauna
De natuur krijgt vrij spel de Aakvlaai. Inmiddels is het gebied begroeid met wilgenopslag en zijn er reeën, hazen en bevers gesignaleerd. Kattenstaart, riet, gele lis, biezen en harig wilgenroosjes en in het water fonteinkruiden, waterpest en gele plomp kleuren het gebied in het voorjaar en de zomerperioden. Een keur aan waterwild heeft het ‘eldorado’ inmiddels ontdekt en ook de visarend en slechtvalk is er gezien. Opvallende gasten zijn de lepelaar, kleine- en grote zilverreiger en de ijsvogel.