• *
  • *

Omgeving

Geertruidenberg!
Een stukje geschiedenis…
In 1213 verleent Graaf Willem I van Holland ‘Sint Geertruidenberg’ stadsrechten. In de late middeleeuwen was de stad een belangrijk handelscentrum waar graven en edelen bijeen kwamen om hun belangen te behartigen. De Hoekse en Kabeljauwse Twisten in 1420 en de Sint Elisabethsvloed van 1421 maakten een einde aan die welvarende handelsfunctie, maar de stad kreeg er de rol van grensvesting voor terug. Pas in 1813 wordt Geertruidenberg definitief bij Brabant gevoegd. LEES MEER!

 

De Biesbosch!
Een stukje geschiedenis…
De Biesbosch is ontstaan door een waternoodsramp, de St. Elizabethsvloed, in 1421. Het maar amper beveiligde land werd geteisterd door zware stormen en een hoge vloed. Toen het water door de zwakke dijken brak was er geen houden meer aan. De laaggelegen landerijen liepen vol en een vijftal dorpen werd totaal weggevaagd. Wat er overbleef was een grote binnenzee. Omdat er twee grote rivieren, de Maas en de Waal, in deze binnenzee uitmonden, kwam het sediment dat deze rivieren meevoerden in de binnenzee en bezonk daar. In een snel tempo kwamen er meer en meer zandbanken. Het is duidelijk dat de Biesbosch, een uniek natuurgebied, vanaf het begin van zijn bestaan door mensenhanden is ontstaan. Iedere keer als een zandbank zijn kopje boven de vloedlijn uitstak, werd hij door de plaatselijke bevolking direct omdijkt. Zo ontstonden dus de eerste polders. LEES MEER!

 

De Aakvlaai!
Biesbosch in het klein…
De Aakvlaai is een 150 hectare groot watersportgebied aan de zuidoostkant van de Biesbosch. In 1999 is begonnen met de aanleg. Tezamen met ‘Ruimte voor de rivierprojecten’ is het gebied aangelegd ter compensatie voor het afsluiten van vaargebieden in natuurkernen van de Biesbosch. LEES MEER!